Informacja zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Szanowny Kliencie,

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Wymagają od nas jako podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, dostosowania się do nowych przepisów m. in. dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną i papierową.

Jeżeli Pani/Pan nie chce, aby Pani/Pana dane były przez nas przetwarzane, a w konsekwencji nie chce uzyskiwać od nas informacji i dokumentów drogą elektroniczną i papierową prosimy nas o tym powiadomić drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@uniwersal.net . Takiego zgłoszenia może Pani/Pan dokonać w każdym czasie kontaktując się z nami.

Zgodnie z art. 13 RODO przekazujemy informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych, które jako odpowiedzialni za przetwarzanie danych uzyskaliśmy od Pani/Pana w ramach dotychczasowych kontaktów handlowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUH UNIWERSAL Zbigniew Cioch z siedzibą w Zimnodole 113, 32-300 Olkusz (tel.: +48 32 649 16 00 mail: biuro@uniwersal.net).
2. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe mają następujące kategorie:
a) w przypadku firm: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, telefon, nazwa firmy, NIP, REGON, nr faktury, nr zamówienia, nr dostawy, reprezentacja firmy, nr rachunku bankowego, kwoty należności,
b) w przypadku Pracowników Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, telefon – podanie tych danych nie jest wymagane przez prawo lub umowę i nie ma obowiązku ich podania lecz jednocześnie brak podania danych osobowych niesie za sobą konsekwencje w postaci: braku możliwości kontaktu z Pracownikiem Klienta, braku możliwości otrzymywania ofert, braku możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną.
3. Pani/Pana dane osobowe są i będą przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu:
a) przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego, zawarcia umowy handlowej (do momentu wyrażenia sprzeciwu),
b) realizacji zamówień, wykonywania umów, wysyłania faktur elektronicznych i papierowych, prowadzenia procesów reklamacyjnych, windykacji należności, prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych (do czasu wykonywania umowy i/lub przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych),
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie: zasobów informatycznych, realizacji dostaw zamówień, ubezpieczeń limitów kredytowych, windykacji.
5. Informujemy Panią/Pana o przysługujących na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych prawach w odniesieniu do przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych:
a) prawo do uzyskania informacji ze strony administratora danych czy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo dostępu do tych danych zgodnie z art.15 RODO,
b) prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
c) prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora zgodnie z art. 20 RODO,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
g) prawo do zgłoszenia skargi do organu ochrony danych, szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.giodo.gov.pl/,
6. Nie przetwarzamy Pani/Pana danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do „państw trzecich” w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacje można się z nami skontaktować, pisząc na adres biuro@uniwersal.net
Aktualne dane kontaktowe zawsze znajdzie Pani/Pan na stronie http://www.dzwigi.audytowa.pl

Powrót na górę